कंप्यूटर इंस्टिट्यूट  
आईसे्नट ङ्मूर्निवसिटी (वैकुण्ठनगर) 99070 37693
  98933 50135
ब्राईट हाईट्स (एल.आई.जी.) 82240 84410
इंजीनियरिंग हब (आनंद नगर) 91119 44424
  91119 44434
खण्डवा इंस्टीट्यूट (इंदिरा चौक) 98272 22399
नेटप्रो कम्प्ङ्मुटर  (प्रोफेसर कॉलोनी) 90395 15459