डी.जे. / लाइट डेकोरेशन  
अंजनी डी.जे. (टपालचाल) 94250 86066
अंजता लाईट (इतवारा) 76972 63350
अमर लाईट एण्ड साउण्ड 98272 49203
बाबूजी लाईट 92294 92271
फेमस साउण्ड सर्विस (कहारवाड़ी) 98262 56330
ज्ञानी डी.जे. (गणेश तलाई) 98273 51848
माँ वैष्णव डी.जे.(बड़ाबम) 90996 78214
करोड़ी साउंड सर्विस (हरीगंज) 98263 22536
करीम लाईट 98260 89683
रचना साउंड एण्ड साउंड सर्विस 98266 11893
सांईकृपा लाईट (मेठाराम नगर) 98273 70996
  94248 16206
सोनी साउण्ड (शीतला माता मंदिर) 97546 69272
ताज लाईट 94254 14272
विजय लाईट (कहारवाड़ी) 94250 85480