बिल्डिंग मटेरियल – एल्लुमिनियम वर्क   
मलित एल्ङ्मुमिनियम (खानशाहवली) 99816 05786
इंडियन एल्ङ्मुमिनियम (भगतसिंह चौक) 99269 85515
श्रीसांई एल्ङ्मुमिनियम (रामेश्वर रोड़) 96697 97615
ताहेरी ग्लास हाऊस (रामकृष्णगंज) 94245 24577
राज ग्लास (गंज बाजार) 99939 83684
बुरहानी ग्लास (रामकृष्णगंज) 99265 03272
वाहेगुरु स्टोर्स (गंज बाजार)

     

98266 58793