बेण्ड  – बाजा / घोड़े वाले   
न्यू जवाहर बैण्ड (शीतलामाता मंदिर) 97538 39109
जवाहर बैण्ड (रामगंज) 99777 66567
श्री दादाजी ढ़ोल पार्टी (शनि मंदिर) 98266 68913
न्यू मंगलम बैण्ड (रामेश्वर रोड़) 98266 67495
श्री जवाहर बैण्ड (बुधवारा) 98276 38278
माँ चन्द्रश्री ढ़ोलक (रामेश्वर रोड़) 81096 01437
शब्बीर बेंड (पंधाना) 98272 60361
मोती मास्टर (घोड़े वाले) 9827437500
सईद भाई (घोड़े वाले)  2229815