वन विभाग
आर.डी. महला (मुख्य  वन संरक्षक) 94247 93175
एस.के.सिंगे (वनमण्डलाधिकारी) 94247 93176
अनिल शुक्ला (वनअधिकारी,उत्पादन)2223265  9424796000
शशि मलिक (वन संरक्षक,कार्या योजना) 94247 96700
डी.एस.डोडवे (डीएफओ,कावेरी) 94799 75650
           (अ.वि.अ.सामान्य ) 94253 42926
एस.के. रावत (वन संरक्षक) 94247 96501
सी.एस. चौहान (एस.डी.ओ., खंडवा) 94247 93177
के.सी. रंधा (एस.डी.ओ.कालॉजीभीत पुर्व)2223244 9424793242
के. वी. भालसे (एस.डी.ओ., पुनासा) 94247 93199
एम.एस. सोलंकी (एस.डी.ओ., पश्चिम)2223244  94247 93249
वन परिक्षेत्र अधिकारी, खंडवा सामासामान्य 94247 93178
 
कृषि विभाग
डॉ.पी.पी.शास्त्री (डीन,कृषि महाविद्यालय)2222119  94254 14834
डॉ.एम.के.गुप्ता (ट्रेनिंग,कृषि वैज्ञानिक)2226604  98265 03410
ओ.पी.चौरे (उपसंचालक,कृषि) 94250 86087
डॉ. वाणी (मौसम  वैज्ञानिक) 94240 95701
आनंद सोलंकी (उपसंचालक,कृषि आत्ङ्का)  98268 34581
एम.एम.पटेल (उपसंचालक,उद्यानिकी) 94243 71857
पँवारजी (उद्यान अधीक्षक) 99260 35589
के.सी.वास्कले (अनुविभागीय अधिकारी,कृषि)  98268 34581
के डी अग्निहोजी (सचिव,मण्डी ) 94254 75309
बी.एस.दलोरिया (सहायक कृषि मंजी जी) 94250 97653
जी.डी.लड्ढ़ा(प्रबंधक, एमपी स्टेट एग्रो)2248804  98265 07655
पी पी सिंग (बीज प्रमाणीकरण अधिकारी)2246984  85892 55191
श्री वाणी (सहायक वैज्ञानिक) 94240 95701
जिला स्वास्थ्य विभाग
डॉ.पुष्पा वर्मा (डीन मेडिकल कॉलेज)  0731-2527679
डॉ.जे.एस.अवास्या (जिला अधिकारी) 98274 43845
डॉ.ओ.पी.जुगतावत (सिविल सर्जन) 94254 95405
डॉ. सुभाष जैन (नेत्र विभाग) 94250 86418
डॉ. ए.एन.वाजपेयी (अस्थिरोग) 98263 26030
डॉ. विजय मोहरे (मिजल्स) 98262 60023
मनोज पाटील (जिला लेखा प्रबंधक)  98264 74840
शिवराजसिंह चौहान (जिला कार्या क्रम प्रबंधक)  98264 74840
डॉ. रक्षा श्रीमालॉजी 98263 57722
डॉ. शक्तिसिंह राठौर (हडडी रोग) 94259 09222
डॉ. अनिल तंतवार (बी.एम.ओ.छैगांवमाखन)  94249 96660
डॉ. महेश जैन (बी.एम.ओ.हरसूद) 99260 45715
डॉ. गगन दिलावरे (बी.एम.ओ.मुंदी ) 94256 39716
डॉ. संजय पाराशर (बी.एम.ओ.पंधाना) 94240 50273
डॉ. ओनकर सिंह (बी.एम.ओ.किल्लौद)  98269 03499
डॉ. शैलेन्द्र कटारिया(बी.एम.ओ.खालवा) 94256 39723
डॉ. संजीव दीक्षित (एनेस्थेसिस्ट) 94259 50476
डॉ. माने (पैथालॉजिस्ट) 94250 70592
श्री मण्डलोई  जी (जनसंपर्क अधिकारी) 98275 81613
आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथ्क विभाग
श्री नरवाये (अधीक्षक,आयुर्वेद अधिकारी)  98273 92100
विद्युत मंडल
श्री के.के. लाड़ (एस.ई.) 89899 84116
श्री एच.पी. तारे (ए.ई.) 89899 84063
श्री जितेन्द्र पाल (ए.ई., एफ.एस.) 89899 84066
श्री योगेश डोंगरे (पी.ए.) 98260 42975
श्री एस.एस. तंवर (जे.ई., टीटीसी) 89899 84069
श्री हुकुमचंद चौहान (सेसन ऑ.) 96695 64383
श्री प्रकाश खमेले (से्नसन ऑ.) 98270 12976
श्री अंकित विश्वकर्मा  (ए.एम., एच.आर.)2249315  89899 84076
श्रीमती अंजुबाई पहाड़े (ए.एम., टी.टी.)2249315  89899 84067
कु. रेणु पवार (लाव. असि.) 89899 90669
एस.टी.एम. डिविजन
श्री एच.पी. तारे (ए.ई.) 89899 84063
श्री ओवेश खान (ए.ई. कान्टे्नट) 77468 67661
श्री अमित कुमार तिवारी (जे.ई. कां.) 94073 61063
श्री एस.के. पाटील (एडी.एस.ई.) 89899 84073
श्री बिरेन्द्र कुमार (ए.ई. कान्टेनट) 89895 28576
श्री अरविंद कुमार (ए.ई. कान्टेनट) 88175 24846
श्री योगेन्द्र खरे (जे.ई.) 89899 83960
श्री अतुल दिनकर (ए.ई.) 89899 93189
श्री डी.के. दुधे (जे.ई.) 89899 84068
आर.के.सेन (जिला परियोजना समन्वयक) 97534 53334
संजय कुरचानिया (सहायक मंजी जी) 98272 63332
रमेश सिसौदिया 98935 37822
महेन्द्र आसवानी (लिपिक) 98932 43999
शिक्षा विभाग
पी.एस.सोलंकी (जिला शिक्षा अधिकारी) 98276 46178
श्री भालेराव (प्राचार्या ,जिला शिक्षा प्रशिक्षण) 2248134  98277 61396
श्रीमती केसरी(प्राचार्या , कन्या महाविद्यालय 2244097  89894 23704
डॉ.नीलप्रभा कोल्हे(प्राचार्या ,एस.एन.कॉलेज)2222206  76978 93203
श्री ढ़ब्बूजी (प्राचार्या ,पॉलॉजीटेनिक) 94248 20267
अपूर्व साकल्ले (प्रभारी,पॉलॉजीटेनिक) 94250 85205
श्री सुरागे (प्राचार्या  , आई.टी.आई.) 94251 24588
अर्जुनसिंंह राजपूत (समावेशित शिक्षा) 99260 04745
प्राचार्या  , उत्कृष्ट विद्यालय 94259 27872
सिस्टर अनिता (प्राचार्या ,सेंट जोसफ )
सिस्टर डालिया(प्राचार्या ,सेंट पायस)
अरूणा तिवारी (प्राचार्या ,एम.एल.बी.) 93038 95742
श्री देशमुख (प्राचार्या , सेन्ट्रल स्कूल) 98263 58841
श्री जयलाल (प्राचार्या , नवोदय,पंधाना) 94259 35369
डॉ.वंदना तिवारी(प्राचार्या ,सुदंरबाई गुप्ता) 94250 85448
सलॉजीम खान (नेहरू युवा केन्द्र) 93290 83433
राजेन्द्र भंडारी (भंडारी पब्लिक स्कूल) 94250 88684
श्रीकांत तारे (प्राचार्या , दादाजी कॉलेज) 96304 51476
अविनाश ओझा(प्राचार्या , पोदार स्कूल) 97543 11377
लोक निर्माण विभाग
बालकृष्ण चौहान (अधीक्षण मंजी जी) 94250 37871
जतीनसिंह चुडावत (कार्या पालन मंजी जी) 98275 18900
श्री मण्डलोई (एस.डी.ओ.) 96175 15250
मनीष त्रिवेदी(संभागीय लेखापाल)
शैलेष जैन (कार्यापालन मंजी जी परियोजना)2226058  94254 38450
विन्द्रजीत पाटीदार (एस.डी.ओ.पी.आई.यू)  98938 47652
श्री जैन (अनु.विभा.अधिकारी,खंडवा) 94254 38450
(अनु.विभा.अधिकारी, हरसूद) 90092 23030
श्री काजले (अनु.विभा.अधि.,खंडवा) 94254 87443
जी.एस.गौर (उपयंजी जी) 98260 75562
श्री अरझरे (खण्डवा सर्किट हाऊस) 99269 50534
राजेश लाड (रेस्ट हाऊस) 99775 71595
श्री सोनेर (उपयंजी जी) 98264 56090
व्ही.एस.राठौर (एस.डी.ओ.) 75755 20168
श्री बैस (डिवीजनल मैनेजर) 98260 75398
 
खाद्य एवं ओषधि निरीक्षण
कपिल नागर (औषधी निरीक्षक) 99933 42303
राधेश्याम गोले (खाद्य निरिक्षक) 98278 26710
के.एस.सोलंकी (खाद्य निरीक्षक) 99779 67901
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
एस.आर.कोठारे (जिला खाद्य अधि) 94250 31916
राकेश चौधरी (जिला प्रबंधक) 94065 20759
आर.सी.पाल (प्रभारी डिपो प्रबंधक) 94257 77029
फौजदार राम (जिला प्रबंधक,सेंट्रल वेयर)2249256  94249 23723
श्रीमति मधु गुप्ता (वेयर हाऊसिंग कार्पो) 99770 02150
गौरव गुप्ता (विक्रय अधिकारी,आई.ओ.सी)2225206  94250 14763
श्री मिश्रा (जिला विपणन अधिकारी) 89896 50060
श्री मोरे (प्रबंधक,एस.डब्लूसी) 98264 36922
श्री कौरव (केन्द्रीय वेयर हाऊस) 74155 67480

sarkaro ofice office karyalay daftar sp van krishi shiksha kendriy aspatal jila khandwa shram police deo chmo doctor bhu koshalay