अर्पण पेथालॉजी (पड़ावा)  2224795
चरक डायग्नोस्टिक (रामेश्वर रोड़)  2227407
दीप पेथालॉजी (भवानीमाता रोड़) 89895 20605
श्रीदादाजी पेथालॉजी (पड़ावा) 98277 88311
परिक्षण लेब (पड़ावा) 89599 58284
शिशित डायग्नोस्टिक (पड़ावा) 94250 86688
शिखा पेथालॉजी (पड़ावा)  2243444

pathology lab