अग्रवाल प्लास्टिक (बाम्बे बाजार) 94250 85993
दी बॉम्बे शॉप (टाऊनहाल) 99267 61284
बाम्बे प्लास्टिक (बाम्बे बाजार) 94250 85321
हेमं प्लास्टिक 99772 99342
कविता प्लास्टिक (सिंधी कॉलोनी) 94259 87555
महालक्ष्मी प्लास्टिक (घण्टाघर) 92294 70040
न्यू नावेल्टी (शिवाजी चौक) 99264 23600
सांइ प्लास्टिक (आनंद नगर) 94248 66888
तिरुपति इंटरप्राईजेस (कुहारबेड़ा) 98272 29126

plastic-item