अशोक पाण्डे (सर्वोदय कॉलोनी) 98260 83465
अनिल टोलीवाल (लालचौकी) 98272 75399
अग्रवाल या ताया त (बड़ाबम) 93292 31727
आनंद कानूनगो (बड़ाबम) 98270 25181
भरत जैन (बुधवारा) 94066 89292
खालिद 95751 64555
इकबाल अहमद (कल्लनगंज) 98277 47892
मेमूद खान (खड़कपुरा) 98272 29411
पंकज अग्रवाल (मालीकुआँ) 98277 98844
रविन्द्र अजमानी (टपालचाल) 98272 07991
सुनील टोलीवाल (दीनदया लपुरम) 98272 14299
युसु खान (खड़कपुरा) 98273 70707

rto agnet